سیستم ایمونواسی خودکار شیمی لومینسانس

  • سیستم ایمونواسی خودکار شیمی لومینسانس Olabo

    سیستم ایمونواسی خودکار شیمی لومینسانس Olabo

    سیستم ایمونواسی شیمی لومینسانس از فناوری جداسازی ذرات مغناطیسی استفاده می کند که از ذرات مغناطیسی به عنوان حامل آنتی بادی استفاده می کند که می تواند به طور مساوی در سیستم واکنش فاز مایع با سرعت واکنش سریعتر و راندمان بالاتر توزیع شود.با استفاده از روش نورتابی شیمیایی آنزیمی، سیگنال نور پایدارتر است.نسل جدیدی از بسترهای آنزیمی، با حساسیت بالاتر و درخشندگی سریعتر.

    در مقایسه با مارک های بین المللی، معرف های ایمونواسی شیمی لومینسانس قوام خوبی دارند، میزان تصادف می تواند به بیش از 95٪ برسد و دقت تشخیص می تواند به CV<2٪ برسد.