کیت لوله نمونه برداری ویروس یکبار مصرف

  • کیت لوله نمونه برداری ویروس یکبار مصرف

    کیت لوله نمونه برداری ویروس یکبار مصرف

    در شرایط اپیدمی کنونی، جمع آوری نمونه ویروس بخش مهمی از تشخیص ویروس است.لوله نمونه‌برداری ویروس یکبار مصرف می‌تواند نمونه‌های ویروس را از قسمت‌های خاصی از بدن انسان جمع‌آوری، انتقال، غیرفعال و ذخیره کند. (در ایالات متحده موجود نیست)