سختی سنج

  • سختی سنج تبلت دستی یا خودکار دیجیتال OLABO

    سختی سنج تبلت دستی یا خودکار دیجیتال OLABO

    سختی سنج تبلت برای اندازه گیری سختی خرد شدن قرص ها استفاده می شود.سنسور فشار با دقت بالا دقت و تکرارپذیری آزمایش را تضمین می کند. بارگیری دستی و فشرده سازی تبلت دستی، عملکرد آسان. این سیستم می تواند نمایشگر خودکار، قفل خودکار، تنظیم مجدد خودکار، تست چرخه خودکار، تصحیح خطای خطی خودکار و تشخیص خودکار خطا را انجام دهد.