معرف استخراج اسید نوکلئیک

  • کیت استخراج اسید نوکلئیک

    کیت استخراج اسید نوکلئیک

    دانه های مغناطیسی و سیستم بافر با اثر جداسازی منحصر به فرد می تواند برای استخراج DNA/RNA ویروسی با خلوص بالا از نمونه ها به سرعت، بسیار حساس و کارآمد استفاده شود.اسید نوکلئیک استخراج شده و خالص شده را می توان در آزمایشات مختلف پایین دستی رایج مانند هضم محدود، رونویسی معکوس، PCR، RT-PCR، Southernblot و غیره استفاده کرد. دامنه کاربرد: استخراج سریع DNA یا RNA ویروسی از پلاسما، سرم، ادرار، آسیت، مایع کشت سلولی، مایع رویی و مایع بدن بدون سلول.