جعبه پاس

  • جعبه عبور OLABO

    جعبه عبور OLABO

    Pass Box یکی از تجهیزات کمکی اتاق تمیز است.عمدتاً برای انتقال اقلام کوچک بین منطقه تمیز و منطقه تمیز و بین منطقه تمیز و منطقه غیر تمیز استفاده می شود تا تعداد دهانه های اتاق تمیز را کاهش داده و آلودگی را به قسمت تمیز کاهش دهد. اتاقبه سطح پایین تری کاهش می یابد.پنجره انتقال از ورق فولادی ضد زنگ، صاف و تمیز ساخته شده است.درهای دوتایی با یکدیگر قفل می شوند تا به طور موثر از آلودگی متقابل جلوگیری کنند و مجهز به دستگاه های قفل کننده الکترونیکی یا مکانیکی هستند.