ابزار Phamacy

  • تستر تجزیه اتوماسیون آزمایشگاهی OLABO

    تستر تجزیه اتوماسیون آزمایشگاهی OLABO

    تستر تجزیه شامل سیستم کنترل، سیستم انتقال، سیستم حمام با دمای ثابت، و واحد ناسل و غیره است و مرکزی توسط MPU کنترل می شود.ویژگی ها: ساختار معقول، عملکرد خودکار و ساده، دقت و حساسیت بالا و عملکرد پایدار.

  • سختی سنج تبلت دستی یا خودکار دیجیتال OLABO

    سختی سنج تبلت دستی یا خودکار دیجیتال OLABO

    سختی سنج تبلت برای اندازه گیری سختی خرد شدن قرص ها استفاده می شود.سنسور فشار با دقت بالا دقت و تکرارپذیری آزمایش را تضمین می کند. بارگیری دستی و فشرده سازی تبلت دستی، عملکرد آسان. این سیستم می تواند نمایشگر خودکار، قفل خودکار، تنظیم مجدد خودکار، تست چرخه خودکار، تصحیح خطای خطی خودکار و تشخیص خودکار خطا را انجام دهد.