مرکز بهداشت باروری

مرکز بهداشت باروری یک موسسه مراقبت بهداشتی است که خدماتی در زمینه سلامت باروری، وراثت و پیش‌توانی، مداخله در نقایص مادرزادی، تحقیقات علمی و درمان ناباروری ارائه می‌کند.این شریک با پروژه بهداشت باروری انسانی، ناباروری و پیشگیری از بیماری های مقاربتی سازمان بهداشت جهانی (WHO) است.

بر اساس رویه کاری، مرکز به طور عمده به دو بخش با اتاق های عملکردی متفاوت تقسیم می شود: بخش آماده سازی آزمایش و بخش آزمایش و تجزیه و تحلیل.
بخش آماده‌سازی آزمایش برای آماده‌سازی آزمایش‌های جنینی، به عنوان مثال، جمع‌آوری اسپرم یا تخمک است.این بخش شامل اتاق جمع آوری اسپرم، اتاق جمع آوری تخمک (از جمله اتاق فشار منفی)، سالن جراحی لاپاراسکوپی، اتاق ریکاوری بیهوشی و غیره است.

تولید مثلی