کیت تست آنتی ژن SARS-CoV-2

  • کیت تست آنتی ژن SARS-CoV-2 (طلای کلوئیدی)

    کیت تست آنتی ژن SARS-CoV-2 (طلای کلوئیدی)

    تشخیص سریع آنتی ژن به استفاده از آنتی بادی های اختصاصی پروتئین نوکلئوکپسید کروناویروس جدید در تشخیص مستقیم پاتوژن ها در یک نمونه اطلاق می شود، نتیجه می تواند به عنوان شواهد مستقیم از شناسایی زودهنگام عفونت پاتوژن استفاده شود یا نه، تشخیص سریع (15 دقیقه) ، عملکرد راحت روش تشخیص کروناویروس جدید.سناریوهای قابل اجرا: قابلیت تشخیص اسید نوکلئیک ضعیف، قابلیت تشخیص ناکافی، و مکان هایی که نتایج فوری مورد نیاز است.این به طور گسترده در اروپا، آمریکا، آسیا، آفریقا و سایر مناطق استفاده شده است و همراه با آزمایش اسید نوکلئیک به یک روش تشخیص مهم برای پیشگیری و کنترل اپیدمی COVID-19 تبدیل شده است.