مرکز جاسازی بافت

  • مرکز تعبیه بافت چینی OLABO و صفحه خنک کننده

    مرکز تعبیه بافت چینی OLABO و صفحه خنک کننده

    دستگاه جاسازی پارافین نوعی تجهیزات است که بلوک‌های موم بافتی بدن انسان یا نمونه‌های حیوانی و گیاهی را پس از آب‌گیری و غوطه‌ورسازی موم برای تشخیص بافت‌شناسی یا تحقیقات پس از برش، جاسازی می‌کند.این برای کالج های پزشکی، بخش آسیب شناسی بیمارستان، موسسات تحقیقاتی پزشکی، واحدهای تحقیقات حیوانات و گیاهان و بخش های آزمایش مواد غذایی مناسب است.