حمام آب

  • حمام آب دیجیتال ترموستاتیک آزمایشگاهی OLABO

    حمام آب دیجیتال ترموستاتیک آزمایشگاهی OLABO

    دیگ حمام آب دیجیتال به طور گسترده ای برای گرم کردن دمای حمام آب و آزمایش دما استفاده می شود، دیگری زیست شناسی، ژنتیک، ویروس ها، محصولات آبی، حفاظت از محیط زیست، پزشکی، بهداشت، آزمایشگاه بیوشیمی، اتاق تجزیه و تحلیل، آموزش و پرورش ابزارهای لازم تحقیقات علمی است.